TEPIS  s.r.o.
Krcinova 40

O firmě

Stavební firma Tepis s.ro vznikla v r. 1994, období její aktivizace spadá do roku 2004 v souvislosti s personálními a vlastnickými změnami. Od tohoto roku se stává aktivním podnikatelským subjektem, pohybujícím se v oblasti realizace staveb obecně, zejména však fasád a zateplování.

Po roce 2004 se hlavním nosným programem firmy staly hlavně komplexní rekonstrukce panelových domů, jejichž realizace představuje 80% obratu firmy. Současně se však firma realizuje v oblasti klasických zednických fasád, stavebních úprav obytných a občanských budov, okrajově též v dodávkách úprav interiéru včetně dodávek nábytku. Od roku 2006 se další výraznou částí pracovní náplně stávají výkony stavebního dozoru na rekonstrukcích panelových domů a individuální bytové výstavbě, včetně souvisejících služeb inženýrského charakteru. Na tuto oblast je i v současnosti kladen značný důraz.

---
© 2007 - 2024 TEPIS s.r.o. - stavební práce - zateplování budov